מערכות גילוי מוקדם

גילוי מוקדם של כשל בסוללות ליתיום הינו מרכיב חשוב במערך ההגנה מפני נזק י גוף ורכוש בעת שריפה שכזאת. בשל היחודיות של שריפות ליתיום והשוני הרב באופן השימוש בהן נדרש להתאים את מערכת הגילוי באופן מיטבי למתאר היישום. גילוי מוקדם יכול לכלול, בין היתר- גלאי CO )גז המשתחרר באופן מואץ בתחילת תהליך ה- Thermal Runaway (, גלאי חום/ IR , גלאי עשן וגלאי להבה.

גילוי מוקדם ויעיל של תהליך ה- Thermal Runaway מאפשר להגיב לארוע מבעוד מועד, לעיתים אפילו בטרם התפתחות אש, ולדאוג להצלת אנשים וציוד בקרבת הסוללה.